Analytical equipment

 

calorimetry: high temperature solution calorimeter (Calvet-type)

 

Hochtemperatur-Lösungskalorimeter (Calvet-Typ)

 

 

differential scanning calorimeter (Perkin-Elmer DSC Diamond)

 

Leistungsdifferenzkalorimeter (Perkin-Elmer DSC Diamond)

 

 

FT-IR spectrometer Bruker IFS 66v/S

 

FT-IR Spektrometer Bruker IFS 66v/S